» Tlačové správy
  » Analýzy
  » Dokumenty
  » Pripomienkové konanie


KLUB 500

Slovenskí vlastníci a spoluvlastníci spoločností zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov iniciovali vznik Klubu 500, ktorý bol založený koncom apríla 2002 ako neziskové občianske združenie s cieľom chrániť záujmy podnikateľov a zamestnávateľov na Slovensku a prispievať k plnej integrácii ekonomiky SR do Európskej únie.

:: PRIPOMIENKOVÉ KONANIE
Občiansky súdny poriadok
23.4.2013 - 11:18
Klub 500 oceňuje snahu zákonodarcu prijať novú právnu úpravu procesných predpisov ...>>
Pripomienky k zákonu o zdravotnom poistení
21.3.2013 - 16:15
Klub 500 si uplatňuje pripomienky k zákonu o zdravotnom poistení ...>>
Stanovisko k návrhu zákona o odbytovom fonde
14.2.2013 - 11:23
Zásadne nesúhlasíme s vytvorením novej verejnoprávnej inštitúcie...>>
Pripomienky k zákonu o BOZP
6.12.2012 - 15:48
K § 7 ods. 4 – navrhujeme vypustiť navrhované znenie v druhej vete...>>
:: TLAČOVÉ SPRÁVY
Plánovaná investícia spoločnosti Duslo, a.s. je dobrou správou pre Slovensko
28.7.2014 - 10:26
Klub 500 odmieta neodborné a politické vyjadrenia predstaviteľov strany Sloboda a Solidarita >>
VRÁTENIE NOVELY ZÁKONA O KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ
20.11.2013 - 5:51
Klub 500 víta rozhodnutie Prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča nepodpísať novelu Zákona o kolektívnom vyjednávaní a vrátiť ju Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie. >>
Zamestnávatelia sú za systémové riešenie zmien v školstve
23.11.2012 - 9:36
Klub 500 je znepokojený nad súčasným dlhodobo systémovo neriešeným stavom v slovenskom školstve. >>
Zamestnávatelia nesúhlasia s použitím výnosu z dražieb emisných povoleniek na krytie deficitu
9.10.2012 - 11:36
Podnikatelia vyzývajú ministra financií, aby neničil priemysel na Slovenku a stiahol svoj návrh na použitie výnosu z dražieb emisných povoleniek. >>
Vláda nech už nerozhoduje o stimuloch
29.2.2012 - 9:50
Zamestnávatelia združení v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (SOPK) a v Klube 500 vyzývajú vládu...>>

  © Copyright KLUB 500 všetky práva vyhradené