» Tlačové správy
  » Analýzy
  » Dokumenty
  » Pripomienkové konanieADRESA
Obchodná 6
811 06 Bratislava 1
tel.: +421 2 54 646 464
fax: +421 2 54 646 466
office@klub500.sk
Predseda Klubu 500:
Ing. Vladimír Soták
tel.: + 421 48 645 2000
fax: +42148 645 2002
sotak@zelpo.sk
office@klub500.sk
Výkonný riaditeľ:
Ing. Mgr. Tibor Gregor
gregor@klub500.sk
office@klub500.sk
Právnik:
JUDr. Stanislava Zubalová
zubalova@klub500.sk
office@klub500.sk

  © Copyright KLUB 500 všetky práva vyhradené