» Tlačové správy
  » Analýzy
  » Dokumenty
  » Pripomienkové konanie


Oblasti podnikania...

Členovia Klubu 500 majú zastúpenie v rôznych oblastiach priemyslu. Okrem iného sú v Klube predstavitelia hutníckeho priemyslu, banského priemyslu, strojárskeho priemyslu a stavebníctva. Ďalej je zastúpený sklársky priemysel, chemický a gumárenský priemysel, drevospracujúci, celulózo-papierenský priemysel, telekomunikačný a nábytkársky. Ale zastúpenie členov je aj z iných oblasti ako sú napr. elektrické systémy, elktrotechnický priemysel a obchod spoločnosti ako aj oblasť cestovného ruchu.

Aj napriek rôznorodosti jednotlivých oblastí, v ktorých členovia Klubu 500 podnikajú, vedia nájsť spoločného menovateľa problémov, s ktorými sa pri pôsobení vo svojich spoločnostiach stretávajú. Preto sa snažia využiť svoje skúsenosti a hľadať vhodné riešenia pri problémoch, ktoré trápia podnikateľskú obec.


  © Copyright KLUB 500 všetky práva vyhradené