Tlačové správy


Plánovaná investícia spoločnosti Duslo, a.s. je dobrou správou pre Slovensko[ 28.07.2014; Bratislava]
VRÁTENIE NOVELY ZÁKONA O KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ DÁVA ŠANCU NA KONŠTRUKTÍVNE ÚPRAVY ZÁKONA[ 19.11.2013; Bratislava]
Zamestnávatelia sú za systémové riešenie zmien v školstve[ 23.11.2012; Bratislava]
Zamestnávatelia nesúhlasia s použitím výnosu z dražieb emisných povoleniek na krytie deficitu[ 09.10.2012; Bratislava]
Zamestnávatelia žiadajú vládu, aby neschvaľovala ďalšie investičné stimuly[ 29.02.2012; Bratislava]
Zavedenie emisnej dane je pošliapaním Ústavy SR[ 05.01.2012; Bratislava]
Slovenské podniky sa cítia ohrozené.[ 25.11.2011; Bratislava]
Klub 500 vyzýva politikov k štátnickej zodpovednosti voči Slovensku a jej občanom.[ 18.08.2011; Bratislava]
URSO trestá podnikateľov za výrobu elektriny vo vlastných zariadeniach.[ 14.07.2011; Bratislava]
Vyhlásenie Klubu 500 k návrhu dodatočného zdanenia príjmov z predaja emisií[ 30.11.2010; Bratislava]
Vyhlásenie Klubu 500 k výstavbe diaľnic na Slovensku[ 26.11.2010; Bratislava]
Podnikatelia súhlasia s návrhom Programového vyhlásenia vlády[ 03.08.2010; Bratislava]
Klub 500 víta znenie programových téz[ 25.06.2010; Bratislava]
Podnikatelia vítajú návrhy na kompenzáciu zvýšených nákladov súvisiacich so zavedením elektronického výberu mýta.[ 11.01.2010; Bratislava]
Podnikatelia nesúhlasia s novelou Zákona o kolektívnom vyjednávaní.[ 03.12.2009; Bratislava]
Podnikatelia nesúhlasia so zákonom o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností.[ 05.11.2009; Bratislava]
Klub 500 nesúhlasí s vládnym návrhom zákona, ktorý určuje strategické podniky[ 28.10.2009; Bratislava]
Zamestnávatelia protestujú voči likvidačnej legislatíve[ 06.07.2009; Bratislava]
Obnovenie dodávok plynu pre priemysel je dobrou správou pre Slovensko.[ 18.01.2009; Bratislava]
Podnikatelia podporujú zámer Vlády opätovne spustiť odstavenú elektráreň.[ 11.01.2009; Bratislava]
Hodnotenie roku 2008 z pohľadu podnikateľov[ 22.12.2008; Bratislava]
Čiastková regulácia nič nerieši[ 19.11.2008; Bratislava]
Klub 500 sa teší na spoločnú európsku menu.[ 08.07.2008; Bratislava]
Podnikatelia vítajú prijatie spoločnej európskej meny[ 07.05.2008; Bratislava]
Klub 500 nesúhlasí s najnovšími vyjadreniami Jána Slotu[ 06.03.2008; Bratislava]
Hodnotenie roku 2007 z pohľadu podnikateľov[ 19.12.2007; Bratislava]
Klub 500 vyzýva vládu k razantnejšiemu postupu proti energetickým monopolom[ 08.11.2007; Bratislava]
Stanovisko k problematike slovenského školstva[ 24.08.2007; Bratislava]
Podnikatelia považujú návrhy MPSVaR za protiústavné[ 22.08.2007; Bratislava]
Podnikatelia vítajú definitívne schválenie vysokoškolského zákona[ 27.07.2007; Bratislava]
Nové URSO trestá podnikateľov za výrobu elektriny vo vlastných zariadeniach[ 02.07.2007; Bratislava]
Podnikatelia vyzývajú politikov prijať novelu vysokoškolského zákona[ 25.06.2007; Bratislava]
Potrebuje Slovensko investície do technológií, alebo do odborových funkcionárov?[ 18.04.2007; Bratislava]
Silnejúca koruna ohrozuje slovenských exportérov[ 19.03.2007; Bratislava]
Klub 500 je znepokojený vyjadreniami odborových funkcionárov.[ 09.03.2007; Bratislava]
Klub 500 protestuje proti klamlivým vyjadreniam.[ 16.02.2007; Bratislava]
Klub 500 víta prijatie novely Zákona o regulácii v sieťových odvetviach[ 07.02.2007; Bratislava]
Klub 500 podporuje úsilie vlády na zmenu kvót oxidu uhličitého[ 16.01.2007; Bratislava]
Klub 500 vyzýva vládu SR, aby hľadala možnosti diverzifikácie energetických zdrojov[ 09.01.2007; Bratislava]
Podnikatelia vítajú novelu Občianskeho súdneho poriadku, ktorá by mala zaviesť spravodlivosť pri platení súdnych poplatkov[ 08.01.2007; Bratislava]
Klub 500 oceňuje, že nová vláda robí kroky na zlepšenie podnikateľského prostredia[ 20.12.2006; Bratislava]
Klub 500 neteší rýchle posilňovanie slovenskej koruny[ 13.12.2006; TASR]
Stanovisko Klubu 500 k návrhu zriadiť ministerstvo pre cestovný ruch a turistiku.[ 12.12.2006; Bratislava]
Klub 500 vyzýva vládu, aby v Bruseli presadila vyššie kvóty obchodovania s emisiami[ 29.11.2006; Bratislava]
Regulačná novela prospeje liberalizácii trhu s elektrinou[ 28.11.2006; Bratislava]
Podnikatelia podporujú novelu energetických zákonov[ 15.11.2006; Bratislava]
Silnejúca koruna ohrozuje slovenských exportérov[ 10.11.2006; Bratislava]
Klub 500 podporuje urýchlenie výstavby jadrových elektrární[ 03.11.2006; Bratislava]
Úspešný ,,Slovenský deň“ v Miláne[ 27.09.2006; Bratislava]
Klub 500 považuje rast úrokových sadzieb za nepríjemný, ale nutný[ 26.09.2006; Bratislava]
Podnikatelia podporujú transparentnosť cenotvorby pre energetické monopoly[ 13.09.2006; Bratislava]
Návrh na nové zloženie ECOSOC-u[ 15.08.2006; Bratislava]
Podnikatelia súhlasia s reguláciou monopolov[ 10.08.2006; Bratislava]
Podnikatelia vítajú hlavne zrovnoprávnenie subjektov a prípravu eura[ 01.08.2006; Bratislava]
Podnikatelia nepovažujú energetickú bezpečnosť za výmysel novej vlády[ 20.07.2006; Bratislava]
Klub 500 čaká od novej vlády zlepšovanie podnikateľského prostredia[ 04.07.2006; Bratislava]
Stanovisko k výstavbe veterných elektrární[ 30.06.2006; Bratislava]
Podnikatelia rešpektujú politické rozhodnutie[ 28.06.2006; Bratislava]
Klub 500 očakáva od novej vlády zníženie odvodov a reformy[ 19.06.2006; Bratislava]
Podnikatelia žiadajú pribrzdenie zdražovania energií[ 30.05.2006; Bratislava]
Podnikatelia odsudzujú, že Kronospan vydiera vládu odchodom do Poľska[ 22.05.2006; Bratislava]
Klub 500: Žiadame rovnosť šancí v prístupe k štrukturálnym fondom EU[ 16.05.2006; Bratislava]
Klubu 500 potvrdili správnosť jeho postojov bruselskí právnici[ 16.05.2006; Bratislava]
Podnikatelia nesúhlasia s ročným zúčtovaním zdravotného poistného[ 10.05.2006; Bratislava]
Zavedenie dane z dividend zhorší podnikateľské prostredie[ 18.04.2006; Bratislava]
Závod Johnson Controls je len ďalšou predraženou investíciou[ 03.04.2006; Bratislava]
Podnikatelia chápu, že NBS musí strážiť infláciu[ 01.03.2006; Bratislava]
Podnikatelia protestujú proti skrytému zvyšovaniu odvodov[ 16.02.2006; Bratislava]
Dostavanie Mochoviec je základom energetickej bezpečnosti[ 31.01.2006; Bratislava]
Stanovisko Klubu 500 k novoročnému prejavu prezidenta[ 10.01.2006; Bratislava]
Klub 500 víta iniciatívu Miklošovho ministerstva[ 09.01.2006; Bratislava]
Klub 500: Škandalózny úmysel vyhnúť sa dostavaniu Mochoviec[ 21.12.2005; Bratislava]
Rok 2005 hodnotia podnikatelia prevažne pozitívne[ 20.12.2005; Bratislava]
Klub 500 žiada rovnaké podmienky pre domácich a cudzích investorov[ 06.12.2005; Bratislava]
Klub 500 nesúhlasí s výstavbou luxusných domov pre manažérov KIA[ 02.12.2005; Bratislava]
Klub 500 považuje za pozitívum vstup do EMR II[ 28.11.2005; Bratislava]
Klub 500 považuje za zlý vtip výroky Philippe Bouclyho[ 24.11.2005; Bratislava]
Klub 500 odmieta kritiku rovnej dane Brigitou Schmögnerovou[ 23.11.2005; Bratislava]
Stanovisko k sankciám za neplatenie koncesionárskych poplatkov[ 15.11.2005; Bratislava]
Klub 500 víta zásah regulátora vo veci cien plynu[ 25.10.2005; Bratislava]
Klub 500 podporuje kroky ministerstva financií proti Slovnaftu[ 28.09.2005; Bratislava]
Klub 500 navrhuje zníženie daní z benzínu a nafty o 2,50 na liter[ 12.09.2005; Bratislava]
Návrh zákona o trestnej zodpovednosti PO je pre podnikateľov neprijateľný[ 02.09.2005; Bratislava]
Podnikatelia nesúhlasia aby sa skladali na ceny pre Enel[ 23.08.2005; Bratislava]
Podnikatelia protestujú proti financovaniu investícií SE z budúcich dividend[ 18.08.2005; Bratislava]
Predaj budovy riaditeľstva SND obchodnej komore odstráni historickú krivdu[ 17.08.2005; Bratislava]
Podnikatelia protestujú proti zvýšeniu zdravotných odvodov[ 10.08.2005; Bratislava]
Neprejedzme si budúcnosť[ 01.08.2005; Bratislava]
Navrhované rozdelenie plynární nesmie poslúžiť na vyťahovanie zisku[ 06.07.2005; Bratislava]
Navrhovaný zákon o elektronickom mýte je predčasný[ 06.07.2005; Bratislava]
Podnikatelia vyzývajú na zásah štátu voči Slovnaftu[ 01.07.2005; Bratislava]
Klub 500 vyzýva na zásah proti neprimeraným cenám palív[ 16.06.2005; Bratislava]
Klub 500 by privítal podrobnejšie vymedzenie lobingu[ 15.06.2005; Bratislava]
Stanovisko Klubu 500 k preceneniu majetku SPP[ 09.06.2005; Bratislava]
Podnikatelia by privítali podrobnejšie vymedzenie lobingu[ 31.05.2005; Bratislava]
Klub 500 považuje zisk SPP za neprimeraný[ 11.05.2005; Bratislava]
Klub 500 vyzýva na radikálnejšie zníženie odvodov[ 04.05.2005; Bratislava]
Zníženie odvodov by prispelo k zvýšeniu zamestnanosti[ 15.04.2005; Bratislava]
Nelegálne zamestnávanie zaťažuje sociálny systém[ 31.03.2005; Bratislava]
Klub 500 podporuje NBS proti príliš rýchlemu posilňovaniu koruny[ 28.02.2005; Bratislava]
Klub 500 nesúhlasí s návrhom zákona o vede a výskume[ 08.02.2005; Bratislava]
Klub 500 stojí za NBS v boji proti príliš rýchlemu posilňovaniu koruny[ 31.01.2005; Bratislava]
Klub 500 podporuje kroky proti zneužívaniu monopolu Slovnaftu[ 24.01.2005; Bratislava]
Trestný zákon môže byť zneužitý v konkurenčnom boji[ 20.01.2005; Bratislava]
Hodnotiaca správa Klubu 500 za rok 2004[ 21.12.2004; Bratislava]
Podnikatelia poskytnú pomoc pre odstránenie následkov kalamity[ 26.11.2004; Bratislava]
Klub 500 víta kroky NBS proti silnej korune[ 26.11.2004; Bratislava]
Reakcia Klubu 500 na článok ÚRSO ,,O čo ide tajomnému Klubu 500“[ 09.11.2004; Bratislava]
Stanovisko Klubu 500 k energetickým zákonom[ 27.10.2004; Bratislava]
Klub 500 vyzýva vládu na súbežné rokovanie s dvomi uchádzačmi[ 22.09.2004; Bratislava]
Podnikatelia nepovažujú ponuku Enelu za najlepšiu, Klub 500 nesúhlasí so stanoviskom privatizačnej komisie[ 10.09.2004; Bratislava]
Klub 500 podporuje dostavbu Mochoviec, SE by mal podľa jeho členov získať ČEZ[ 08.09.2004; Bratislava]
Podnikatelia žiadajú zníženie spotrebných daní na PHM[ 24.08.2004; Bratislava]
Klub 500 naďalej žiada možnosť odvolať sa voči rozhodnutiam URSO[ 18.08.2004; Bratislava]
Klub 500 odsudzuje blokovanie pozemkov pod automobilku KIA[ 17.08.2004; Bratislava]
Systémovým riešením je zníženie daní[ 29.07.2004; Bratislava]
Stanovisko Klubu 500 k zverejneniu zmlúv s automobilkami[ 19.07.2004; Bratislava]
S t a n o v i s k o k zákonu o energetike a ...[ 02.06.2004; Bratislava]
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii slúži na ovládnutie firiem[ 02.06.2004; Bratislava]
Podnikatelia potrebujú stabilné zdroje energie[ 24.05.2004; Bratislava]
Klub 500 vyzýva na zníženie spotrebných daní z palív[ 20.05.2004; Bratislava]
Pripomienky k návrhu výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa ustanovuje spôsob regulácie cien v energetike č. X/2004, pracovná verzia zo dňa 14. mája 2004[ 14.05.2004; ]
Vzniklo Združenie priemyselných odberateľov energie[ 12.05.2004; ]
Stanovisko Klubu 500 k návrhu zrušiť tripartitu[ 03.05.2004; Bratislava]
Klub 500 vystúpil z AZZZ[ 30.04.2004; Bratislava]
Stanovisko Klubu 500 k neprijatiu legislatívy[ 27.04.2004; ]
Stanovisko Klubu 500 k vzniku Republikovej únie zamestnávateľov[ 29.03.2004; Bratislava]
Klub 500 podporuje NBS v krokoch proti posilňovaniu koruny[ 26.03.2004; Bratislava]
Klub 500 podporuje vyslanie zástupcov priemyslu do Bruselu[ 22.03.2004; Bratislava]

  © Copyright KLUB 500 všetky práva vyhradené